Back to top

Contact Form

For Admissions, International Admissions Office

  • Telephone : +81-75-681-6334
  • FAX : +81-75-671-1382
  • E-mail : admissions@kcg.edu

Please contact the above contacts directly, or enter a question in the form below and submit.

* All fields are required to send the message.

CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.