Back to top

Cấu trúc môn học

 
Chính sách chương trình giảng dạy

Dựa trên sứ mạng và mục đích đó, trường thực hiện chương trình giảng dạy nhằm đào tạo chuyên gia cao cấp có thể hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh Web, đã được trang bị cả kỹ năng IT (ICT) lẫn kỹ năng quản lý.

[ Thành lập khóa học ]

Thành lập các khóa học từ các môn học liên quan, ứng với mục tiêu và ý định học tập, để sinh viên có thể học tập một cách có hệ thống theo giai đoạn, hiệu quả hơn.

[ Ứng phó với sự thay đổi ]

Để có biện pháp ứng phó với tốc độ phát triển nhanh chóng của lĩnh vực IT (ICT), trường luôn xem xét và cập nhật chương trình giảng dạy sao cho phù hợp với sự thay đổi tình hình thực tế về kỹ năng IT (ICT) và kỹ năng quản lý mà sinh viên cần học.

[ Nhóm môn học cốt lõi / ứng dụng ]

Trường sẽ hướng dẫn sinh viên tham gia khóa học chia tất cả các môn cần học thành nhóm môn học cốt lõi thuộc hệ thống công nghệ thông tin, nhóm môn học cốt lõi thuộc hệ thống kinh doanh và nhóm môn học thuộc hệ thống ứng dụng của cả hai, sao cho cân bằng phù hợp với mục đích học tập.
Ngoài ra, sinh viên cũng sẽ học các môn học bắt buộc trong nhóm môn học cốt lõi để trở thành người có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực kinh doanh Web.

[ Dự án hoàn thành khóa học ]

Ngoài việc học nhóm môn học cốt lõi/ứng dụng, trường còn có kế hoạch đào tạo kỹ năng ứng dụng thực tiễn, thông qua việc bắt buộc sinh viên học nhóm môn học củng cố nghề nghiệp, bao gồm dự án hoàn thành khóa học theo đuổi nhiều đề tài khác nhau dưới sự hướng dẫn của giáo viên phụ trách.

 

Nhóm môn học đại cương IT

Nhóm môn học cốt lõi IT là nhóm môn học tham khảo mô hình Web-Centric của ACM (Association for Computing Machinery), được tạo thành từ các môn học cơ bản để học chuyên sâu một cách có hệ thống các công nghệ chủ chốt hỗ trợ kinh doanh Web như thiết kế hệ thống, cơ sở dữ liệu, Web/mạng, lập trình, v.v..., và các môn học ứng dụng thuộc hệ thống lý thuyết như “Lý thuyết tối ưu hóa mạng”, “Bảo mật thông tin”, “Phần mềm nâng cao”, “Chủ đề nâng cao trong lý thuyết hệ thống”, “Xử lý trực quan”, “Lý thuyết cơ bản về khai thác dữ liệu”, v.v...

Nhóm môn học đại cương Web Business

Nhóm môn học cốt lõi kinh doanh Web được tạo thành từ ba nhóm liên quan đến kinh doanh Web và toàn bộ kiến thức chuyên môn về kinh doanh ① Quản lý kinh doanh, ② Giáo dục ③ Chiến lược kinh doanh. Điểm đặc trưng lớn nhất của nhóm môn học này là ngoài các môn học về kinh doanh, còn xây dựng các môn học lồng vào các kiến thức đào tạo dựa trên quan điểm đào tạo của doanh nghiệp, để tạo ra nguồn nhân lực làm lãnh đạo.

Nhóm môn học ứng dụng công nghệ thông tin

Nhóm môn học khoa học thông tin ứng dụng là nhóm các môn cần học xác định rõ lĩnh vực ứng dụng IT - kinh doanh trong xã hội, và chuyên môn hóa trong lĩnh vực đó. Sinh viên sẽ tìm hiểu về ví dụ ứng dụng tiên tiến và công nghệ hỗ trợ cần có của ứng dụng đó như sản xuất và chiến lược phân phối của nội dung kỹ thuật số như truyện tranh và hoạt hình, v.v..., sản xuất và quản lý phân phối trong ngành nông nghiệp và hàng hải, v.v...

Nhóm môn học nâng cao nghề nghiệp

Nhóm môn học nâng cao nghề nghiệp là nhóm môn học phát triển khả năng lập kế hoạch và thực hiện dự án, là nhóm môn học đặc thù của trường đào tạo sau đại học nhằm đào tạo những người có nghiệp vụ chuyên môn cao. Nuôi dưỡng nguồn nhân lực sáng tạo, phong phú trong quá trình thực hiện dự án, qua đó sinh viên sẽ có kiến thức cơ bản của công nghệ cao, khả năng suy nghĩ trực quan, khả năng phán đoán linh hoạt và chính xác, học được cách thức lãnh đạo, v.v...
 

Các môn học chính sinh viên phải tham gia trong chuyên ngành công nghệ kinh doanh Web

Tuyển sinh
 
 
Nhóm môn học về Web Business
Quản trị kinh doanh
 • Hệ thống doanh nghiệp
 • Tích hợp hệ thống và kinh doanh điện tử
 • Kỹ thuật hệ thống sản xuất
 • Kế toán quốc tế
 • Phát triển hệ thống kế toán tài chính Ⅰ/Ⅱ
 • Phát triển hệ thống phân phối bán hàng Ⅰ/Ⅱ
 • Phát triển hệ thống quản lý sản xuất
 • Lý luận thực tiễn về quản trị doanh nghiệp
Giáo dục
 • Cơ bản về khả năng lãnh đạo
 • Lý thuyết lãnh đạo
 • Hành vi tổ chức
 • Thiết kế giảng dạy trong kinh doanh e-learning
 • Nghiên cứu so sánh quốc tế trong giáo dục của trường và doanh nghiệp
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Tiếng anh ngành IT
 • Khái quát hệ thống e-learning
 • Thuyết trình kinh doanh
 • Tư duy logic
 • Lý thuyết Career Design
 • Lý thuyết phát triển nguồn nhân lực toàn cầu
 • Phương tiện truyền thông
Môi trường kinh doanh - chiến lược kinh doanh
 • Khái quát kinh doanh Web
 • Quản trị học nâng cao
 • Tài chính
 • Các phương pháp thương mại điện tử
 • Chiến lược kinh doanh và tiếp thị trên Internet
 • Luật sở hữu trí tuệ
 • Đàm phán kinh doanh IT
 • Doanh nghiệp và mô hình kinh doanh
 • Kinh tế học quản trị Ⅰ/Ⅱ
 • Luân lý thông tin nâng cao
 • Học thuyết thực tiễn doanh nghiệp IT
Nhóm môn học về IT
Giới thiệu
 • Cấu hình máy tính
 • Khái quát cơ sở dữ liệu
 • Lập trình web Ⅰ
Các môn cơ bản về kĩ thuật
 • Khái quát công nghệ Web
 • Lập trình web Ⅱ/Ⅲ
 • Mạng lưới thông tin nâng cao Ⅰ/Ⅱ
 • Thiết kế hệ thống hướng đối tượng
 • Quản lý dự án
 • Cơ sở dữ liệu nâng cao
 • Kỹ thuật xây dựng Web Service
 • Thiết kế mô hình dữ liệu và ứng dụng
Môn ứng dụng hệ thống lý thuyết
 • Xử lý hình ảnh
 • Lý thuyết tối ưu hóa mạng
 • Bảo mật thông tin
 • Khái quát về data mining
 • Phần mềm nâng cao
 • Chủ đề nâng cao trong lý thuyết hệ thống
 • Thiết kế hệ thống nâng cao
 • Thực hành điện toán đám mây
 • Hệ thống thông tin môi trường
 • Xử lý và khai thác tri thức
 • Khoa học dữ liệu
 • Thống kê
 • Công nghệ truyền thông
 • Khoa học thông tin ứng dụng mới nhất A/B
Nhóm môn học về ứng dụng công nghệ thông tin
Chung
 • Nghiên cứu xu hướng công nghệ ứng dụng
Ngành công nghiệp thế hệ mới
 • Khoa học thông tin nông nghiệp thế hệ mới
 • Kinh tế học nông nghiệp
 • Thiết kế hệ thống thông tin nông nghiệp
 • Khoa học thông tin hàng hải thế hệ mới
 • Lý thuyết công nghiệp hàng hải
 • Thiết kế hệ thống thông tin hàng hải
 • Khoa học thông tin y tế tiên tiến
 • Luật và thông tin y tế
 • Thiết kế hệ thống thông tin y tế
 • FinTech (Công nghệ tài chính)
 • Thiết kế hệ thống FinTech
 • Du lịch nâng cao
 • Kinh doanh du lịch nâng cao
 • Thiết kế hệ thống thông tin du lịch
Phát triển nội dung
 • Chủ đề nâng cao trong lập kế hoạch, sản xuất, quảng cáo hoạt hình
 • Chủ đề nâng cao trong ngành công nghiệp nội dung
 • Chủ đề nâng cao trong kỹ thuật sáng tạo nội dung
 • Viết kịch bản, thiết lập câu chuyện
 • Lý thuyết thiết kế biên tập
 • Phát triển nội dung rich media
 • Phát triển hoạt họa điều hướng
 • Âm nhạc và công nghệ
 • Sản xuất âm thanh kỹ thuật số
 • Nghệ thuật sân khấu và IT
 • Kỹ thuật trình bày video
 
 
Nhóm môn học nâng cao nghề nghiệp
Dự án hoàn thành - Giới thiệu
Dự án hoàn thành ⅠA Hoặc Dự án hoàn thành ⅠB
Dự án hoàn thành Ⅱ
 
 
Sinh viên tốt nghiệp (Ngành nghề mong muốn sẽ khác nhau tùy theo khóa học/chương trình đã chọn)
※Do liên quan đến sự thay đổi của công nghệ, nhu cầu xã hội, nên tùy vào năm học - học kỳ, môn học khai giảng sẽ có chút khác biệt.