Back to top

Khóa học nội dung

 

Ví dụ cụ thể về môn học tham gia, tùy thuộc vào loại ngành nghề hướng đến.


■ Trở thành chuyên gia phát triển nội dung cho phim hoạt hình, CG video, v.v…

Hướng đến trở thành các chuyên gia chế tác nội dung, tập trung vào manga (truyện tranh) - anime (phim hoạt hình). Với việc hoàn thành các khóa “Lập kế hoạch - sản xuất - xúc tiến quảng bá anime nâng cao”, “Phát triển nội dung rich media”, “Phát triển hoạt họa điều hướng (instructional animation)”, “Kịch bản storyboard”, v.v..., học viên sẽ trang bị cho mình các kỹ năng cơ bản trong sản xuất phim hoạt hình và game. Học viên cũng sẽ được học về kỹ thuật web, chẳng hạn như “Lập trình web”, v.v... để công bố tác phẩm.

Sản xuất nội dung hoạt hình (anime) (Animation Production)

Nhập học
 
 
 
 
Môn học chính về IT
Khái quát lập trình Web
Lập trình web I/II
 
 
Xử lý hình ảnh
Lập trình web III
 
 
Thực hành điện toán đám mây
Bảo mật thông tin
Môn học chính về Web Business/ Môn học ứng dụng cn thông tin
Cơ bản về khả năng lãnh đạo
Chủ đề nâng cao trong lập kế hoạch, sản xuất, quảng cáo hoạt hình
Sản xuất âm thanh kỹ thuật số
 
 
Phát triển nội dung rich media
Phát triển hoạt họa điều hướng
Viết kịch bản, thiết lập câu chuyện
Chủ đề nâng cao trong kỹ thuật sáng tạo nội dung
 
 
Kỹ thuật trình bày video
Luật sở hữu trí tuệ
 
 
 
 
Môn học nâng cao nghề nghiệp (Học với chủ đề chế tác - phân phối nội dung hoạt hình)
 
 
Hình ảnh sinh viên tốt nghiệp: Chuyên gia chế tác nội dung

■ Mục tiêu đào tạo chuyên gia kinh doanh về âm nhạc và nghệ thuật sân khấu.

Mục tiêu đào tạo chuyên gia về kinh doanh nội dung có thể chế tác, sản xuất nội dung giải trí như âm nhạc, nghệ thuật sân khấu, v.v... Sinh viên sẽ hiểu được mối quan hệ giữa IT và nghệ thuật thông qua môn “Âm nhạc và công nghệ”, “Nghệ thuật sân khấu và IT”, sinh viên cũng được học về xử lý kỹ thuật số trong video và giọng nói trong môn “Sản xuất âm thanh kỹ thuật số”. Sinh viên sẽ được học về quản lý bản quyền và quyền tác giả cần thiết trong kinh doanh nội dung trong “Chủ đề nâng cao trong ngành công nghiệp nội dung”, “Luật sở hữu trí tuệ”.

Nghệ thuật sân khấu - hình ảnh (Movie & Entertainment)

Nhập học
 
 
 
 
Môn học chính về IT
Khái quát lập trình Web
Lập trình web I/II
 
 
Quản lý dự án
 
 
Thực hành điện toán đám mây
Bảo mật thông tin
Môn học chính về Web Business/ Môn học ứng dụng cn thông tin
Cơ bản về khả năng lãnh đạo
Khái quát Web Business
Nghệ thuật sân khấu và IT
Đàm phán kinh doanh IT
 
 
Doanh nghiệp và mô hình kinh doanh
Chủ đề nâng cao trong ngành công nghiệp nội dung
Âm nhạc và công nghệ
Sản xuất âm thanh kỹ thuật số
Luật sở hữu trí tuệ
 
 
Thuyết trình kinh doanh
Kỹ thuật trình bày video
 
 
 
 
Môn học nâng cao nghề nghiệp (Học về chủ đề ứng dụng IT vào lĩnh vực âm nhạc)
 
 
Hình ảnh sinh viên tốt nghiệp: Chuyên gia kinh doanh giải trí

 

※Trên đây là một trường hợp mô hình, sinh viên có thể lựa chọn môn học tham gia, tương ứng với kiến thức và kinh nghiệm hiện tại, mục tiêu tương lai.
※Trình tự tham gia có thể khác nhau tùy theo thời gian khai giảng môn học. 
※Số tín chỉ phải hoàn thành là 44 tín chỉ (tuy nhiên, bao gồm cả số tín chỉ môn học bắt buộc được quy định (5 tín chỉ hoặc 6 tín chỉ).