Back to top

Khóa học phát triển hệ thống

 

Ví dụ cụ thể về môn học tham gia, tùy thuộc vào loại ngành nghề hướng đến.


■ Khóa học nhằm mục tiêu đào tạo chuyên gia về bảo mật thông tin, kỹ thuật mạng và cơ sở hạ tầng.

Khóa học nhằm mục tiêu đào tạo chuyên gia bảo mật thông tin có thể hợp tác với các chuyên gia khác và ứng dụng kỹ thuật bảo mật thông tin, có thể lập kế hoạch, định nghĩa yêu cầu, phát triển, vận hành và bảo trì hệ thống thông tin an toàn. Đặc trưng của môn học là sinh viên phải học từ các môn học cốt lõi IT “Bảo mật thông tin”, “Kỹ thuật xây dựng dịch vụ Web”, “Chủ đề nâng cao trong mạng thông tin”, và nắm vững các kỹ năng cơ bản để thực hiện dự án trong các môn học này.

Bảo mật thông tin (Information Security)

Nhập học
 
 
 
 
Môn học chính về IT
Lập trình web I/II
Thiết kế hệ thống định hướng đối tượng
 
 
Lập trình web III
Bảo mật thông tin
Khoa học dữ liệu
 
 
Kỹ thuật xây dựng dịch vụ Web
Chủ đề nâng cao trong mạng thông tin
Chủ đề nâng cao trong lý thuyết hệ thống
Môn học chính về Web Business
Cơ bản về khả năng lãnh đạo
Khái quát hệ thống e-learning
Chiến lược kinh doanh và tiếp thị trên Internet
Quản trị học nâng cao
 
 
Đàm phán kinh doanh IT
Các phương pháp thương mại điện tử
 
 
Hệ thống sản xuất nâng cao
 
 
 
 
Môn học nâng cao nghề nghiệp (Sinh viên học về chủ đề bảo mật thông tin & mạng)
 
 
Hình ảnh sinh viên tốt nghiệp: Chuyên gia về bảo mật thông tin & mạng

■ Nắm vững các công nghệ tiên tiến như điện toán đám mây, HTML5, v.v...

Sinh viên được học nhiều kiến thức kỹ thuật, để trở thành kỹ sư vận dụng công nghệ ứng dụng hàng đầu. Đặc trưng của môn học là sinh viên phải học từ các môn học cốt lõi IT “Kỹ thuật xây dựng dịch vụ Web” , “Quản lý dự án”, “Thực hành điện toán đám mây”, và nắm vững các kỹ năng cơ bản để phát triển công nghệ tiên tiến trong các dự án với nhiều thành viên. Ngoài ra, sinh viên sẽ được học cân bằng hơn từ các môn học cốt lõi kinh doanh Web cho đến môn học về quản trị kinh doanh.

Hệ thống ứng dụng hàng đầu (Cutting-Edge Technology)

Nhập học
 
 
 
 
Môn học chính về IT
Lập trình web I/II
Thiết kế hệ thống định hướng đối tượng
 
 
Lập trình web III
Bảo mật thông tin
Khoa học dữ liệu
 
 
Kỹ thuật xây dựng dịch vụ Web
Quản lý dự án
Thực hành điện toán đám mây
Môn học chính về Web Business
Cơ bản về khả năng lãnh đạo
Khái quát hệ thống e-learning
Chiến lược kinh doanh và tiếp thị trên Internet
Quản trị học nâng cao
 
 
Đàm phán kinh doanh IT
Các phương pháp thương mại điện tử
 
 
Hệ thống sản xuất nâng cao
 
 
 
 
Môn học nâng cao nghề nghiệp (Học về chủ đề Công nghệ ứng dụng tiên tiến)
 
 
Hình ảnh sinh viên tốt nghiệp: Kiến trúc sư hệ thống, chuyên gia phát triển hệ thống

 

※Trên đây là một trường hợp mô hình, sinh viên có thể lựa chọn môn học tham gia, tương ứng với kiến thức và kinh nghiệm hiện tại, mục tiêu tương lai.
※Trình tự tham gia có thể khác nhau tùy theo thời gian khai giảng môn học.
※Số tín chỉ phải hoàn thành là 44 tín chỉ (tuy nhiên, bao gồm cả số tín chỉ môn học bắt buộc được quy định (5 tín chỉ hoặc 6 tín chỉ).