Back to top

Chuyên ngành công nghệ kinh doanh Web Các môn học chính sinh viên phải tham gia

 

Trong chuyên ngành này, có các khóa học như khóa học IT trong kinh doanh, khóa học phát triển hệ thống, khóa học nội dung, khóa học ngành công nghiệp thế hệ mới và khóa học liên kết truyền thông, sinh viên có thể tự chọn bất kỳ khóa học nào và tham gia môn học một cách tương đối tự do.

Nhóm môn học Tên môn học Số tín chỉ Thực hành Loại môn học Mục chú ý
Nhóm môn học cốt lõi IT Cấu hình máy tính 2   Tự chọn Trong các môn tự chọn của nhóm IT đại cương, Chọn và theo học từ 5 môn trở lên.
Khái quát cơ sở dữ liệu 2  
Khái quát công nghệ Web 2  
Lập trình web Ⅰ/Ⅱ 2 tín chỉ mỗi phần
Mạng lưới thông tin nâng cao Ⅰ/Ⅱ 2 tín chỉ mỗi phần  
Thiết kế hệ thống hướng đối tượng 4
Quản lý dự án 2  
Lập trình web Ⅲ 4
Cơ sở dữ liệu nâng cao 4
Kỹ thuật xây dựng Web Service 4
Xử lý hình ảnh 2  
Lý thuyết tối ưu hóa mạng 2  
Bảo mật thông tin 2  
Khái quát về data mining 2  
Phần mềm nâng cao 3
Chủ đề nâng cao trong lý thuyết hệ thống 2  
Thiết kế hệ thống nâng cao 2  
Thực hành điện toán đám mây 2  
Hệ thống thông tin môi trường 2  
Xử lý và khai thác tri thức 2  
Khoa học dữ liệu 4
Thiết kế mô hình dữ liệu và ứng dụng 2
Thống kê 4
Công nghệ truyền thông 2  
Khoa học thông tin ứng dụng mới nhất A 1  
Khoa học thông tin ứng dụng mới nhất B 2  
Nhóm môn học cốt lõi về kinh doanh Web Cơ bản về khả năng lãnh đạo 2   Bắt buộc  
Lý thuyết lãnh đạo 2   Tự chọn Trong các môn tự chọn của nhóm Web business và nhóm Ứng dụng công nghệ thông tin, Chọn và theo học từ 5 môn trở lên.
Hành vi tổ chức 2  
Thiết kế giảng dạy trong hệ thống e-learning 2  
Nghiên cứu so sánh quốc tế trong giáo dục của trường và doanh nghiệp 3  
Kỹ năng giao tiếp 2  
Tiếng anh ngành IT 2  
Khái quát hệ thống e-learning 2  
Thuyết trình kinh doanh 2  
Tư duy logic 2  
Lý thuyết Career Design 2  
Lý thuyết phát triển nguồn nhân lực toàn cầu 2  
Hệ thống doanh nghiệp 2  
Tích hợp hệ thống và kinh doanh điện tử 4
Hệ thống sản xuất nâng cao 3 each
Kế toán quốc tế 2  
Phát triển hệ thống kế toán tài chính Ⅰ/Ⅱ 3 tín chỉ mỗi phần
Phát triển hệ thống phân phối bán hàng Ⅰ/Ⅱ 3 tín chỉ mỗi phần
Phát triển hệ thống quản lý sản xuất 3
Lý luận thực tiễn về quản trị doanh nghiệp 2  
Khái quát Web Business 2  
Quản trị học nâng cao 2  
Tài chính 2  
Các phương pháp thương mại điện tử 2  
Chiến lược kinh doanh và tiếp thị trên Internet 2  
Luật sở hữu trí tuệ 2  
Đàm phán kinh doanh IT 2  
Doanh nghiệp và mô hình kinh doanh 2  
Kinh tế học quản trị Ⅰ/Ⅱ 2 tín chỉ mỗi phần  
Luân lý thông tin nâng cao 2  
Học thuyết thực tiễn doanh nghiệp IT 2  
Phương tiện truyền thông 2  
Nhóm môn học về khoa học thông tin ứng dụng Nghiên cứu xu hướng công nghệ ứng dụng 2   Tự chọn Trong các môn tự chọn của nhóm Web business và nhóm Ứng dụng công nghệ thông tin, Chọn và theo học từ 5 môn trở lên.
Khoa học thông tin nông nghiệp thế hệ mới 2  
Kinh tế học nông nghiệp 2  
Thiết kế hệ thống thông tin nông nghiệp 2
Khoa học thông tin hàng hải thế hệ mới 2  
Lý thuyết công nghiệp hàng hải 2  
Thiết kế hệ thống thông tin hàng hải 2
Khoa học thông tin y tế tiên tiến 2  
Luật và thông tin y tế 2  
Thiết kế hệ thống thông tin y tế 2
FinTech (Công nghệ tài chính) 2  
Thiết kế hệ thống FinTech 2
Chủ đề nâng cao trong lập kế hoạch, sản xuất, quảng cáo hoạt hình 2  
Chủ đề nâng cao trong ngành công nghiệp nội dung 2  
Chủ đề nâng cao trong kỹ thuật sáng tạo nội dung 2  
Viết kịch bản, thiết lập câu chuyện 2  
Lý thuyết thiết kế biên tập 2
Phát triển nội dung rich media 4
Phát triển hoạt họa điều hướng 2  
Âm nhạc và công nghệ 2  
Sản xuất âm thanh kỹ thuật số 2
Nghệ thuật sân khấu và IT 2  
Kỹ thuật trình bày video 4
Du lịch nâng cao 2  
Kinh doanh du lịch nâng cao 2  
Thiết kế hệ thống thông tin du lịch 2
Nhóm môn học nâng cao nghề nghiệp Dự án hoàn thành - Giới thiệu 2   Bắt buộc  
Dự án hoàn thành IA 1   Bắt buộc Theo học một hướng A hoặc B
Dự án hoàn thành IB 2  
Dự án hoàn thành II 2   Tự chọn  

※ Số tín chỉ phải hoàn thành là 44 tín chỉ (tuy nhiên, bao gồm cả số tín chỉ môn học bắt buộc được quy định (5 tín chỉ hoặc 6 tín chỉ).
※ Do liên quan đến sự thay đổi của công nghệ, nhu cầu xã hội, nên tùy vào năm học - học kỳ, môn học khai giảng sẽ thay đổi. Trường hợp số sinh viên tham gia môn học tự chọn không đủ 7 người, sẽ không mở môn học đó.

Môn học bắt buộc
 
Cơ bản về khả năng lãnh đạo (Nhóm môn học cốt lõi về kinh doanh Web)
Cùng với việc học các khái niệm cơ bản về các nguyên tắc lãnh đạo mà một người lãnh đạo thế hệ tiếp theo cần có, thông qua các hoạt động làm việc nhóm đa dạng là nơi để tập luyện các nguyên tắc đó, học viên sẽ được rèn luyện các kỹ năng cơ bản cần có ở một người lãnh đạo như "Kỹ năng giao tiếp với mọi người", "Kỹ năng truyền đạt ý tưởng cho người khác bằng văn bản", "Kỹ năng thuyết trình logic".
Môn học cốt lõi về IT
 
Cấu hình máy tính
Sinh viên sẽ học những kiến thức cơ bản cả phần mềm lẫn phần cứng của hệ thống máy tính là nền tảng trong công nghệ kinh doanh Web, hoặc phát triển hệ thống Web, cần thiết cho việc xây dựng cũng như áp dụng hệ thống thông tin.
Lập trình web Ⅰ/Ⅱ
Học viên sẽ được học tổng hợp các môn về kỹ thuật sản xuất phim hoạt hình (animation) đơn giản và thiết kế trang web sử dụng CSS3 và HTML5 là ngôn ngữ mô tả web mới nhất ở khóa I, và lập trình trang web động bằng JavaScript ở khóa II.
Khái quát cơ sở dữ liệu
Là môn học cần thiết cho bất kỳ lĩnh vực nào, giúp sinh viên hiểu về nền tảng cơ sở dữ liệu và phương pháp sử dụng trong nhiều hoạt động doanh nghiệp, cũng như học về kỹ thuật định nghĩa dữ liệu và thao tác dữ liệu.
Mạng lưới thông tin nâng cao Ⅰ/Ⅱ
Sinh viên sẽ được học một loạt những kiến thức và công nghệ liên quan đến kiến thức công nghệ thông tin không thể thiếu trong việc xây dựng hệ thống thông tin dựa trên nền tảng Web cũng như kiến thức và kỹ thuật xây dựng mạng. Ngoài ra, sinh viên cũng được tìm hiểu về kiến thức mang tính lý luận và hợp pháp cần được xem xét trong quản lý bảo mật và xử lý thông tin.
Khái quát lập trình Web
Là môn học liên quan đến công nghệ Web, giúp hiểu rõ khái niệm cấu trúc máy khách/máy chủ và kiến trúc đa tầng, cũng như học kiến thức cơ bản về phần cứng, phần mềm hệ thống, phần mềm trung gian. Bên cạnh đó, sinh viên cũng được tìm hiểu về công nghệ thông tin, quản lý máy chủ Web, bảo mật, v.v...
Thiết kế hệ thống định hướng đối tượng
Là môn học về phương pháp phát triển phần mềm và kỹ thuật lập trình khi phát triển ứng dụng Web. Mục tiêu là giúp sinh viên hiểu rõ hệ thống biến đổi định hướng đối tượng, tìm hiểu các phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống, phát triển hệ thống hiệu quả và chất lượng cao.
Quản lý dự án
Môn học giúp sinh viên hiểu rõ mục tiêu cần quản lý trong việc lập kế hoạch kinh doanh trong môi trường Web, và thực hiện dự án. Ngoài ra, thông qua các ví dụ thực tế và bài tập tình huống, sinh viên sẽ được học kỹ thuật thực hành bằng phương pháp và các công cụ quản lý dự án.
Thiết kế hệ thống nâng cao
Bài giảng về thái độ và cách suy nghĩ về phát triển hệ thống, vai trò của một thành viên trong tổ chức phát triển, những yêu cầu cần xem xét ở các giai đoạn từ lập kế hoạch, phát triển thông số kỹ thuật cho đến giai đoạn thiết kế - phát triển, với đề tài thiết kế bộ vi xử lý - phần cứng. Học viên nghiên cứu về tình trạng quản lý của các tổ chức phát triển hệ thống hiện tại, và tình hình mới nhất của Monozukuri (sản xuất) liên kết với hoạt động toàn diện của các doanh nghiệp này.
Lập trình web Ⅲ
Học phương pháp lập trang web động sử dụng ngôn ngữ PHP là ngôn ngữ phổ biến trong lập trình web. Thiết kế và thực hiện các ứng dụng tiên tiến bằng cách liên kết với JavaScript và cơ sở dữ liệu (SQL).
Thực hành điện toán đám mây
Môn học sẽ giới thiệu các giải pháp có thể sử dụng điện toán đám mây trong hiện thực. Môn học sẽ tổ chức thảo luận dựa trên quan điểm tối ưu hóa chiến lược, kế hoạch, phương thức truyền thông đại chúng về điểm thuận lợi trong giảm chi phí, doanh nghiệp, tổ chức.
Cơ sở dữ liệu nâng cao
Sinh viên được học từ lý thuyết cơ bản của cơ sở dữ liệu cho đến các phương pháp sử dụng cơ sở dữ liệu thực tế thông qua thực hành, nhằm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu có chất lượng cao - tính năng cao cần cho thực tại kinh doanh Web hiệu quả.
Hệ thống thông tin môi trường
Bằng cách đưa ra ví dụ về vấn đề môi trường toàn cầu, sẽ giảng dạy cho sinh viên về hệ thống quanh thông tin và phương pháp xử lý các loại dữ liệu để sử dụng và áp dụng hiệu quả thông tin đó.
Kỹ thuật xây dựng Web Service
Sinh viên sẽ được học về kỹ thuật lập trình Web cao cấp mới nhất, để có được kiến thức liên quan đến các công nghệ, mô hình quanh hệ thống phần mềm và dịch vụ Web thế hệ mới.
Xử lý và khai thác tri thức
Kết hợp các phương pháp khai thác tri thức, sẽ giảng dạy cho sinh viên về khái niệm cơ bản và cách thức để xây dựng hệ thống áp dụng tri thức.
Xử lý hình ảnh
Sinh viên sẽ được học về phương pháp xử lý và đặc tính cơ bản của dữ liệu hình ảnh là giao diện thông tin quan trọng trong mạng. Ngoài ra, sinh viên cũng lĩnh hội được công nghệ thực tế hỗn hợp và công nghệ hình ảnh ba chiều từ quan điểm sử dụng hình ảnh và giao diện người dùng để mô tả hữu hiệu thông tin.
Khoa học dữ liệu
Sinh viên sẽ được học các phương pháp cơ bản để tập hợp và phân tích Big Data, đồng thời cũng được tìm hiểu về mối liên quan với xử lý thông tin cao cấp như khai thác dữ liệu, machine learning (máy học, học máy), nhận dạng hình ảnh, v.v... là những ứng dụng của khoa học dữ liệu.
Lý thuyết tối ưu hóa mạng
Mạng là cấu trúc rời rạc - nền tảng công nghệ thông tin và truyền thông. Ở môn học này, sinh viên sẽ được học từ nền tảng toán học cho đến ứng dụng cấu trúc đó. Đồng thời cũng tìm hiểu về lý thuyết kết hợp và tối ưu hóa rời rạc.
Thiết kế mô hình dữ liệu và ứng dụng
Mô hình dữ liệu là công cụ thực hiện mapping trên thế giới đã được thông tin hóa, có thể xử lý thế giới thực bằng máy tính. Bằng cách đưa ra ví dụ về thông tin y tế hay thông tin tài chính, sẽ giới thiệu quá trình và mô hình dữ liệu để trừu tượng hóa thế giới thực, sau đó thử thiết kế chúng trong thực tế như là ứng dụng của cơ sở dữ liệu quan hệ.
Bảo mật thông tin
Là yếu tố bắt buộc trong hệ thống thông tin thế hệ mới, sinh viên sẽ được học về phương pháp xây dựng bảo mật. Hiểu rõ và phân tích thực tế những mối đe dọa từ hàng loạt những hành vi gian lận và virus máy tính trên mạng internet, học các công nghệ và phương pháp đối phó, suy nghĩ về sức mạnh an toàn và hạn chế của việc bảo mật.
Thống kê
Khi hoạch định chiến lược kinh doanh tiên tiến hay đưa ra quyết định mang tính khoa học, không thể thiếu việc xử lý thống kê cao cấp. Sinh viên sẽ học về phương pháp thống kê cần thiết trong xử lý thống kê cao cấp, phương pháp lý thuyết xác suất, phương pháp lập trình toán học, kết hợp với việc thực tập, đồng thời tìm hiểu cách áp dụng và giải quyết các vấn đề khoa học quản lý.
Khái quát về data mining
Trong điều hành doanh nghiệp gần đây nhất, điều quan trọng là ra quyết định theo BI (Business Intelligence) dựa trên dữ liệu số lượng lớn. Sinh viên sẽ được học lý thuyết cần để hiểu và sử dụng các phương pháp khai thác dữ liệu là phương pháp luận cốt lõi của việc ra quyết định.
Công nghệ truyền thông
Thông qua các bài tập về truyền phát và nhận các nội dung đa phương tiện qua Internet, cùng với những giải thích về giao thức mạng (protocol) và định dạng dữ liệu được sử dụng ở video, âm thanh, hội thoại video, v.v … , cũng như phương pháp sử dụng và thiết kế chúng, v.v..., học viên có thể đề xuất các phương pháp và công cụ, v.v... truyền phát thích hợp.
Phần mềm nâng cao
Chủ yếu dựa trên lập trường mang tính lý thuyết và phương pháp luận, sinh viên sẽ tranh luận kiến thức cần thiết để thiết kế sản phẩm phần mềm, tìm hiểu các phương pháp cài đặt, kiểm tra, bảo trì, và đánh giá toàn bộ tài nguyên phần mềm, thực hiện hệ thống thông tin thật sự hiệu quả. Sinh viên cũng sẽ tiếp thu các chủ đề gần nhất bất kỳ lúc nào.
Khoa học thông tin ứng dụng mới nhất A/B
Lấy các thông tin tiên tiến nhất từ lĩnh vực lý thuyết đến ứng dụng IT dưới dạng Omnibus và đưa vào bài giảng. Truyền đạt xu hướng mới nhất của ngành IT đang phát triển từng ngày, kỳ vọng sẽ đạt được mục tiêu của các đối tượng phát triển trong dự án.
Chủ đề nâng cao trong lý thuyết hệ thống
Sinh viên sẽ tìm hiểu về lý thuyết và thực tiễn để phân tích hệ thống phức tạp trong lĩnh vực điều hành, lĩnh vực kinh tế, lĩnh vực công nghệ. Đặc biệt, sinh viên sẽ được học phương pháp để có thể phán đoán một cách hợp lý căn cứ theo mô hình trừu tượng hoặc thực tế trong trường hợp xảy ra nhiều sự việc quanh mối quan hệ phức tạp và cạnh tranh.
Môn học cốt lõi về kinh doanh Web
 
Lý thuyết lãnh đạo
Suy nghĩ về bản chất hành động của một lãnh đạo mới khi đã nắm bắt quá trình chuyển biến thay đổi của công nghệ và văn hóa - xã hội loài người phát triển qua thời gian, khi đã có khả năng đào tạo và dẫn dắt toàn bộ tổ chức. Ngoài ra, môn học còn tập trung vào phương pháp phân tích những nhân tố bên trong và bên ngoài của tổ chức, thực hành lãnh đạo trong việc đào tạo và dẫn dắt tập thể.
Tiếng anh ngành IT
Trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh doanh, ngày càng có nhiều dự án phát triển ở nước ngoài và các dự án của những người nói tiếng Anh, học viên sẽ được trau dồi kỹ năng giao tiếp bằng từ vựng và cách biểu đạt trong tiếng Anh cơ bản cần thiết ở nhiều khía cạnh khác nhau trong kinh doanh IT chẳng hạn như thu thập thông tin, giải quyết vấn đề, v.v...
Hành vi tổ chức
Những năm gần đây, việc hiểu rõ hành vi của tổ chức và các thành viên, cũng như việc biết được sự tương tác qua lại giữa cả hai như thế nào tại nơi làm việc ngày càng đa dạng về văn hóa, đa dạng về quốc tịch là rất quan trọng. Trong những buổi học này, sinh viên sẽ tìm hiểu sâu hơn về bản thân, đối phương, tổ chức, cũng như có những kiến thức mới để nâng cao hiệu quả của những hiểu biết đó.
Nghiên cứu so sánh quốc tế trong giáo dục của trường và doanh nghiệp
Sinh viên sẽ nắm rõ thị trường lao động và xu hướng của thị trường, hiểu rõ các khả năng cần thiết trong tương lai, xác định rõ ràng các lựa chọn ở mức độ quốc gia, mức độ nơi làm việc, mức độ trường học, mức độ cá nhân nhằm đáp ứng với những biến đổi ở hiện thực. Học được kiến thức cần cho một người chịu trách nhiệm thúc đẩy giáo dục trong doanh nghiệp.
Thiết kế giảng dạy trong hệ thống e-learning
Sinh viên sẽ học về hướng dẫn thiết kế cần thiết trong phát triển hệ thống e-learning, và sử dụng những kiến thức đó thực hành thiết kế hệ thống giáo dục điện tử. Bên cạnh đó, sinh viên cũng được học về kiến thức cần thiết khi lên kế hoạch kinh doanh.
Kỹ năng giao tiếp
Cùng với sự phát triển của xã hội IT, chính là yêu cầu về nguồn nhân lực có thể đáp ứng tiếng Nhật kinh doanh cao cấp và thực tiễn hơn. Trong kinh doanh, cần nhất là việc truyền đạt thông tin và ý kiến - suy nghĩ để không gây hiểu lầm. Do đó, sinh viên sẽ được học cách chọn lựa từ ngữ, hội thoại, cách viết văn bản kinh doanh, v.v..., kỹ năng thuyết trình.
Khái quát hệ thống e-learning
Môn học sẽ giới thiệu nhiều trường hợp ví dụ như cơ sở hạ tầng và đo lường hiệu quả giáo dục của hệ thống e-learning. v.v... Để có thể tìm hiểu các phương pháp phân tích khác nhau và đề xuất cải thiện.
Lý luận thực tiễn về quản trị doanh nghiệp
Sinh viên sẽ xem xét và thảo luận cách suy nghĩ và quyết định như một người điều hành đối với đề tài trong nhiều bài tập tình huống khác nhau liên quan đến quản lý doanh nghiệp theo hệ thống thông tin. Đề tài chủ yếu là mục đích quản lý, chủ thể và nhiệm vụ quản lý, phát huy năng lực quản lý.
Thuyết trình kinh doanh
Hiện nay, yêu cầu cao về khả năng liên quan đến thuyết trình để có thể truyền đạt đến đối phương nhiều kế hoạch và đề xuất. Sinh viên sẽ học về cách sử dụng và thể hiện một cách hiệu quả việc lựa chọn từ ngữ và cách nói chuyện, tạo những trang trình chiếu sử dụng cụm từ của thông điệp từ việc lựa chọn vốn từ, hình ảnh, âm thanh, phần mềm chuyên dụng, v.v... trong các bài thuyết trình.
Quản trị học nâng cao
Mục tiêu của khóa học là giúp sinh viên tìm hiểu những kiến thức cơ bản liên quan đến quản trị, học lý thuyết cơ bản trên phạm vi rộng vốn là ngôn ngữ chung trong kinh doanh, sau đó tổng hợp toàn bộ và suy luận. Bồi dưỡng khả năng phán đoán toàn diện như một nhà doanh nghiệp đối với các vấn đề phức tạp phải đối diện trong thực tiễn.
Lý thuyết Career Design
Thông qua việc nhận thức được tầm quan trọng của việc tự bản thân thực hiện thiết kế hình ảnh và môi trường sống của mình trong tương lai (= Career Design), và phân tích bản thân - phân tích loại hình công việc - ngành nghề, thực hành kỹ năng cơ bản của người đã đi làm, v.v..., từ đó sinh viên sẽ thiết kế sự nghiệp một cách cơ bản như một chuyên gia cao cấp.
Các phương pháp thương mại điện tử
Sinh viên sẽ hiểu rõ cơ chế, mô hình, các điểm lưu ý về kỹ thuật, ý nghĩa về mặt xã hội của thương mại điện tử trên Internet, sinh viên sẽ học các kỹ thuật cần thiết để thực hiện những vấn đề này, và chiến lược xây dựng cũng như phương pháp thiết kế, phương pháp thực hiện và quản lý web.
Lý thuyết phát triển nguồn nhân lực toàn cầu
Những năm gần đây, cùng với toàn cầu hóa kinh tế, nhu cầu của doanh nghiệp về nhân lực có thể điều hành việc kinh doanh IT mang tính quốc tế cũng ngày càng tăng. Trong môn học này, thông qua bài tập tình huống của các doanh nghiệp quốc tế khác nhau, sẽ khảo sát về cách đào tạo - cách để có nguồn nhân lực được trang bị khả năng giao tiếp, khả năng quản lý, v.v...
Chiến lược kinh doanh và tiếp thị trên Internet
Cần nắm bắt hành động của người tiêu dùng trên Internet để quản lý việc kinh doanh trên Internet. Thông qua việc xem xét các trường hợp ví dụ, mô hình thực tế ứng dụng e-marketing trong nhiều lĩnh vực, suy nghĩ phương pháp e-marketing bằng chiến lực kinh doanh trên Internet mới.
Hệ thống doanh nghiệp
Sinh viên sẽ tìm hiểu về vai trò của nghiệp vụ then chốt để đạt được mục tiêu trong hoạt động doanh nghiệp, đối với mỗi nghiệp vụ then chốt, hiểu rõ thông tin như thế nào sẽ phát sinh, hệ thống hóa thông tin như thế nào. Đây sẽ trở thành những kiến thức cơ bản để tìm hiểu hệ thống ERP (hoạch định tài nguyên doanh nghiệp).
Luật sở hữu trí tuệ
Đối với người làm việc trong lĩnh vực IT, thì không thể thiếu kiến thức về quyền sở hữu trí tuệ. Môn học này sẽ giải thích quyền sở hữu trí tuệ là gì, đưa ra các ví dụ cụ thể như các tiền lệ về bảo vệ quyền tác giả trong IT để giải thích.
Tích hợp hệ thống và kinh doanh điện tử
Môn học giúp sinh viên hiểu rõ cấu trúc doanh nghiệp và cơ cấu kinh doanh, thông qua SAP và ERP, sinh viên sẽ tìm hiểu cách tích hợp nghiệp vụ có thể lấy được lợi thế cạnh tranh từ việc điều khiển IT (ICT) mới nhất (cách kinh doanh điện tử).
Đàm phán kinh doanh IT
Thông thường, trong kinh doanh không thể thiếu "đàm phán". Trong môn học này, sinh viên sẽ thực hiện nghiên cứu trường hợp đàm phán chuyên về kinh doanh IT, và học phương pháp đàm phán trong kinh doanh IT từ cơ bản, bằng cách đóng vai thực tế.
Hệ thống sản xuất nâng cao
Trong ngành công nghiệp sản xuất, điều quan trọng là nắm rõ hoạt động doanh nghiệp từ luồng thông tin sản xuất. Môn học này sẽ giúp sinh viên nắm vững khái niệm liên quan đến phác thảo chiến lược của hoạt động doanh nghiệp như xem xét về PLM, dự đoán nhu cầu, kế hoạch sản xuất, sắp xếp lịch sản xuất, quản lý phân phối, v.v..., từ đó, tìm hiểu về công nghệ thông tin và truyền thông.
Doanh nghiệp và mô hình kinh doanh
Sinh viên sẽ học những kiến thức về quá trình từ thực hiện ý tưởng mới, đến khởi nghiệp kinh doanh IT, và phát triển, lập kế hoạch, tiếp thị, nội dung cần thiết để bắt đầu khởi nghiệp, học quản lý dự án để chuẩn bị cho những kiến thức này.
Khái quát kinh doanh Web
Sinh viên sẽ học các công nghệ cần thiết để xây dựng hệ thống kinh doanh Web, học về những vấn đề trong kinh doanh Web, mô hình kinh doanh dựa trên nhiều trường hợp ví dụ để thực hiện kinh doanh Web.
Kinh tế học quản trị Ⅰ/Ⅱ
Học viên sẽ nắm bắt được lý thuyết cơ bản của từng lĩnh vực, kinh tế vi mô ở khóa I, và kinh tế vĩ mô ở khóa II. Ở khóa I, học viên sẽ xem xét mối liên hệ cung/cầu của nhà sản xuất và người tiêu dùng, và về sự kết hợp với cơ chế thị trường. Ở khóa II, học viên sẽ nghiên cứu phương pháp phân tích các biến số kinh tế chính, chẳng hạn như sản xuất, tiêu dùng, tuyển dụng, v.v... với đơn vị là quốc gia.
Phát triển hệ thống kế toán tài chính Ⅰ/Ⅱ
Môn học này sẽ giúp sinh viên phát triển hệ thống kế toán tài chính được sử dụng trong hệ thống ERP. Khi thực tập, sinh viên sẽ sử dụng module FI của hệ thống SAP, xử lý những việc như thiết kế cơ bản hệ thống kế toán tài chính, xử lý chứng từ, xử lý thanh toán/nhắc nợ, xử lý quyết toán, báo cáo kế toán tài chính, quản lý tài sản cố định, v.v...
Luân lý thông tin nâng cao
Sinh viên học lý thuyết để xem xét vấn đề đạo đức đặc thù của xã hội thông tin mà nguồn nhân lực IT cao cấp hiện tại cần phải biết để có thể tích lũy lượng lớn thông tin trên mạng internet, và tự mình dễ dàng truyền đạt thông tin, kết hợp cùng với thực hành trong các trường hợp ứng dụng luật bản quyền, luật bảo vệ thông tin cá nhân hay các biện pháp bảo mật cụ thể, v.v...
Phát triển hệ thống phân phối bán hàng Ⅰ/Ⅱ
Môn học này sẽ giúp sinh viên phát triển hệ thống phân phối bán hàng được sử dụng trong hệ thống ERP. Khi thực tập, sinh viên sẽ sử dụng module SD của hệ thống SAP, xử lý những việc từ thiết lập cơ bản, nhận đơn đặt hàng của hệ thống phân phối bán hàng cho đến thu tiền.
Học thuyết thực tiễn doanh nghiệp IT
Sinh viên nắm bắt được hình ảnh thực tế của ngành công nghiệp IT, đồng thời hiểu rõ sự thay đổi của môi trường bên ngoài như điện toán đám mây, v.v..., bồi dưỡng năng lực thực tiễn là cần phải xây dựng môi trường nội bộ doanh nghiệp của nhóm người như thế nào.
Phát triển hệ thống quản lý sản xuất
Nắm bắt tổng quát và chức năng của hệ thống quản lý sản xuất sử dụng hệ thống ERP, thực hành phát triển hệ thống sử dụng mô-đun SAP PP (Production Planning - Lên kế hoạch sản xuất). Đăng ký sản xuất nội bộ hoặc đề án đấu thầu bên ngoài để đáp ứng các yêu cầu về sản phẩm, tối ưu hóa hoạch định nguồn lực và thời gian đặt hàng.
Tài chính
Định vị tài chính trong hệ thống kinh tế, phân tích và xem xét nội dung cụ thể (cung ứng lương, hoạt động, v.v...) dựa trên lý thuyết kinh tế cơ bản. Xử lý các tác động của toàn cầu hóa - tự do hóa tài chính, vai trò của các cơ quan tài chính và hoạt động ổn định tiền tệ, v.v...
Tư duy logic
Học viên sẽ nắm được về các loại công cụ, các ý tưởng cơ bản, tổng quan về tư duy logic được thực hiện tại các doanh nghiệp có tính sáng tạo và đổi mới thông qua các bài giảng, ví dụ điển hình và bài tập, bên cạnh đó còn trau dồi được khả năng sáng tạo. Thực hành vận dụng tư duy logic để giải quyết vấn đề theo nhóm, trau dồi kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng tạo điều kiện thuận lợi và kỹ năng thuyết trình.
Kế toán quốc tế
Do sự phát triển của hoạt động mở rộng kinh doanh ra nước ngoài của các doanh nghiệp, nhu cầu về nguồn nhân lực kế toán quốc tế đang ngày càng tăng. Chúng tôi thực hiện đào tạo nguồn nhân lực toàn cầu có kiến thức kế toán quốc tế, phân biệt xử lý giữa chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) và chuẩn mực kế toán Nhật Bản.
Phương tiện truyền thông
Trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu cố gắng giải quyết một loạt các vấn đề xã hội thông qua truyền thông dựa trên ICT ngày càng tăng cao, học viên sẽ được trang bị kiến thức thực tiễn và đạo đức để sử dụng hiệu quả công nghệ phương tiện truyền thông tân tiến nhất nhằm góp phần giải quyết vấn đề.
Nhóm môn học ứng dụng công nghệ thông tin
 
Nghiên cứu xu hướng công nghệ ứng dụng
Hệ thống thông tin được sử dụng trong xã hội hiện nay, là sự kết hợp của nhiều công nghệ yếu tố, việc sàng lọc lựa chọn thích hợp các yếu tố đó sẽ là chìa khóa mở cánh cửa thành công. Trong môn học này, sinh viên sẽ được bồi dưỡng kỹ năng lựa chọn thành phần hệ thống, thông qua việc khảo sát và tổng hợp quá trình phát triển của các công nghệ yếu tố đó và so sánh với các công nghệ tương tự, trong các trường hợp ví dụ ứng dụng của hệ thống thông tin được mọi người chú ý.
Chủ đề nâng cao trong lập kế hoạch, sản xuất, quảng cáo hoạt hình
Giới thiệu các chủ đề về tình hình hiện tại của ngành công nghiệp như kinh doanh, công nghệ và quy trình sản xuất, chiến lược đầu tư nước ngoài, nguồn nhân lực cần thiết trong ngành công nghiệp hoạt hình Nhật Bản, ngoài ra còn đề cập đến những thay đổi trong cơ cấu công nghiệp do sự phát triển của công nghệ. Ngoài ra, xem xét các vấn đề liên quan đến bản quyền, xem xét chiến lược của ngành công nghiệp nội dung nhờ sự phổ biến của Internet.
Khoa học thông tin nông nghiệp thế hệ mới
Nông nghiệp thế hệ mới (Smart Agricuture) kết hợp giữa nông nghiệp truyền thống và các ngành công nghiệp khác nhau (hiệu ứng hỗ trợ) đang thu hút nhiều sự chú ý. Là ngành "nông nghiệp" kiểu mới không chỉ sản xuất rau củ, mà còn thay đổi cách phân phối và tiêu thụ, trong đó IT đóng vai trò quan trọng. Sinh viên sẽ tìm hiểu về khái niệm đó và các ví dụ về nông nghiệp thế hệ mới.
Chủ đề nâng cao trong ngành công nghiệp nội dung
Sinh viên học về hai đặc trưng của ngành công nghiệp nội dung Nhật Bản 1) Các hoạt động dành cho người hâm mộ phát triển mạnh mẽ, tầng lớp ứng cử viên sáng tạo rất đông đảo 2) Sự tồn tại của thị trường trong đó người tiêu dùng trưởng thành mua chủ đề phụ của các thể loại và tạp chí dành cho người hâm mộ (doujinshi) đóng vai trò nòng cốt, và suy nghĩ xem những vấn đề này có mối liên kết như thế nào với công nghiệp hoạt hình.
Kinh tế học nông nghiệp
Sinh viên sẽ xem xét khía cạnh kinh tế mà nông nghiệp đang phải đối mặt, trong khi tự do thương mại nông sản và tình trạng thiếu lương thực ở các nước đang phát triển đang là vấn đề. Tìm hiểu những lĩnh vực liên quan đến nông nghiệp như kinh doanh, chính trị, pháp luật, tiếp thu kiến thức toàn diện từ sản xuất đến tiêu thụ lương thực.
Chủ đề nâng cao trong kỹ thuật sáng tạo nội dung
Khi sản xuất truyện tranh, điều đầu tiên là thiết kế kịch bản, sau đó là phân khung và bố cục cảnh. Trong buổi học này, sẽ thảo luận về các khuôn mẫu điển hình của kịch bản từ quan điểm nhân vật xuất hiện và cốt truyện, học quy tắc phân khung để thể hiện khuôn mẫu một cách hiệu quả, thực hành cách vẽ bối cảnh, v.v...
Thiết kế hệ thống thông tin nông nghiệp
Sinh viên sẽ tập hợp và phân tích các thông tin như dữ liệu về môi trường đất nông nghiệp, lượng phân phối trên thị trường, v.v..., để cung cấp ổn định nông sản chất lượng cao, thiết kế hệ thống thông tin cung cấp thông tin cho nhà sản xuất và người tiêu dùng, phát triển hệ thống thử nghiệm.
Viết kịch bản, thiết lập câu chuyện
Suy xét các lĩnh vực ứng dụng khác nhau trong phim hoạt hình như nội dung giải thích sự việc, chuyển đổi các trang trong Website, v.v... Xem xét kịch bản, kịch bản đồ họa là một hình thức đồ hoạ thiết kế từ nhiều góc độ khác nhau.
Khoa học thông tin hàng hải thế hệ mới
Sinh viên sẽ xác minh khả năng IT hóa trong ngành công nghiệp hàng hải hiện nay như quản lý chuyến tàu, quản lý phân phối thủy hải sản, thông tin hóa các kinh nghiệm của ngư dân, v.v..., và hiệu quả của việc IT hóa từ các trường hợp ví dụ. Sinh viên cũng xem xét các điểm chung với phương pháp sản xuất và quản lý phân phối sản phẩm công nghiệp.
Lý thuyết thiết kế biên tập
Sinh viên sẽ học kỹ thuật cơ bản để có thể sử dụng các công cụ biên tập, thể hiện trên máy vi tính, học kỹ thuật sản xuất hiệu quả áp phích, tờ rơi trong thực tế như tạo chữ, lô gô, tạo bố cục, v.v... Đồng thời, sinh viên cũng sẽ học phương pháp làm tạp chí dành cho người hâm mộ và tạp chí thương mại.
Lý thuyết công nghiệp hàng hải
Sinh viên sẽ xem xét khía cạnh kinh tế, quản lý trong công nghiệp hàng hải như vận tải biển, thủy sản, kinh doanh thời gian nhàn rỗi, v.v..., tìm hiểu sâu về đặc điểm của mô hình kinh doanh đó.
Phát triển nội dung rich media
Phát triển nội dung chẳng hạn như quảng cáo Web, thông báo về sự kiện, sản phẩm, nhằm tuyên truyền thông tin trên mạng Internet. Sử dụng phần mềm Flash, phần mềm biên tập video, phần mềm biên tập phim hoạt hình. Ngoài ra, môn học cũng đề cập đến giao diện người dùng và khả năng sử dụng, nỗ lực trong việc sản xuất nội dung có sức thuyết phục và dễ dàng sử dụng hơn.
Thiết kế hệ thống thông tin hàng hải
Thu thập thông tin từ Sonar, GPS, các loại cảm biến môi trường, v.v..., thiết kế hệ thống thông tin dành cho công nghiệp hàng hải có thể sử dụng để quản lý hoạt động của tàu thuyền và kiểm soát môi trường nuôi thủy sản, và phát triển hệ thống thử nghiệm.
Phát triển hoạt họa điều hướng
Môn học thể hiện vấn đề và nội dung giáo dục, tập trung vào phim hoạt hình như một phương tiện để truyền đạt đến người khác, mục đích là phát triển nội dung có thể truyền tải qua internet. Chủ yếu là sử dụng Flash, sản xuất phim hoạt hình có tính tương tác.
Thiết kế hệ thống thông tin y tế
Học trên thực tế về mô hình hóa thích hợp để quản lý thông tin về trường hợp bệnh của bệnh nhân và dược phẩm, v.v..., kỹ thuật điều tra dựa trên những cơ sở dữ liệu này, v.v..., hướng tới xây dựng hệ thống thông tin y tế.
Âm nhạc và công nghệ
Trong bài giảng này, sinh viên sẽ hiểu rõ các yếu tố của công nghệ và kinh doanh cũng có liên quan phức tạp đến một loại nội dung là âm nhạc tùy theo thời đại, qua đó, tiếp tục tìm kiếm phong cách sống cùng với âm nhạc trong tương lai.
Du lịch nâng cao
Thảo luận về việc Chính phủ và doanh nghiệp có liên quan như thế nào trong việc phát triển du lịch với các nguồn tài nguyên du lịch như lịch sử, tự nhiên của khu vực, v.v... Xem xét khả năng ứng dụng ICT trong marketing và hoàn thiện cơ sở hạ tầng và cho khách du lịch, v.v...
Sản xuất âm thanh kỹ thuật số
Sinh viên sẽ học kiến thức cơ bản về số hóa âm thanh, đồng thời thu âm giọng của bản thân và xử lý. Ngoài ra, còn tiến hành lồng tiếng hoạt hình và phim ảnh, học về tình trạng thực tế của công nghệ âm thanh liên quan đến video. Bên cạnh đó, sinh viên còn học về kỹ thuật làm giọng nói nguồn xử lý trở nên tốt hơn, chẳng hạn như kỹ thuật phát âm.
Kinh doanh du lịch nâng cao
Đưa ra các ví dụ thực tế để nghiên cứu các chiến lược nhằm khơi dậy nhu cầu của du khách và cung cấp các dịch vụ bền vững, trong nhiều loại hình kinh doanh du lịch khác nhau như nhà trọ, giao thông, ẩm thực, giáo dục, v.v...
Nghệ thuật sân khấu và IT
Sinh viên vừa trải nghiệm thực tế vừa có kiến thức toàn diện về việc sử dụng ICT như thế nào trong nghệ thuật sân khấu từ chuẩn bị buổi hòa nhạc, đến diễn tập và biểu diễn. Ngoài ra, sinh viên cũng sẽ tìm hiểu sâu hơn kiến thức về giọng nói, thông qua bài giảng và thực hành về thuyết minh để đưa giọng nói vào video.
Thiết kế hệ thống thông tin du lịch
Mặc dù tại nơi du lịch, có một lượng lớn thông tin được trao đổi giữa doanh nghiệp du lịch, doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp khách sạn và các bên liên quan như khách tham quan, nhưng cho đến nay người ta hầu như không nghiên cứu du lịch từ quan điểm thông tin học. Dựa trên xu hướng ngành công nghiệp du lịch, sinh viên sẽ xem xét tổng quan về ngành công nghiệp du lịch từ quan điểm hệ thống thông tin.
Kỹ thuật trình bày video
Tìm hiểu về đặc trưng và hình thức của phương pháp trình bày bằng phương tiện video thông qua việc tạo lập các video ngắn. Lựa chọn chủ đề của video theo từng nhóm để tạo lập và trình chiếu.
FinTech (Công nghệ tài chính)
Tổng quan về vai trò kinh tế của ngành tài chính (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, v.v...) và các sản phẩm - dịch vụ của tài chính, nghiên cứu các chức năng cần có của hệ thống thông tin đối ứng khách hàng và nội bộ công ty để quản lý các thông tin đó. Giới thiệu các trường hợp ứng dụng và hệ thống thông tin tài chính tân tiến nhất.
Thiết kế hệ thống FinTech
Đưa ra và thảo luận các phương pháp chẳng hạn như công bố API và các bảo mật, v.v... cần thiết cho hệ thống thông tin tài chính. Ngoài ra còn nghiên cứu chi tiết về những thay đổi mà các công nghệ mới chẳng hạn như Blockchain và dịch vụ điện toán đám mây, v.v... mang đến cho hệ thống thông tin tài chính.