Back to top

Môi trường

 
Môi trường đào tạo thực tiễn áp dụng hệ thống dùng cho nghiệp vụ theo tiêu chuẩn thế giới
Hệ thống SAP dành cho đào tạo
■ Đào tạo người làm việc liên quan đến thực hành toàn diện bằng cách sử dụng gói ERP của công ty SAP

Từ trước đến nay, có nhiều trường hợp đào tạo IT tại các trường đại học – trường đào tạo sau đại học bị khuyết điểm về việc “Không biết nên vận dụng vào kinh doanh như thế nào?”. Môi trường thúc đẩy đào tạo vận dụng IT toàn diện liên quan đến hoạt động doanh nghiệp, đặc biệt là thống nhất nghiệp vụ, thống nhất phòng ban, vẫn còn đang trong tình trạng chưa được hoàn thiện. Để đào tạo người làm việc liên quan đến thực hành cao cấp trong lĩnh vực IT, nhà trường đang triển khai SAP ERP của công ty SAP (Đức) – là một trong những nhà cung cấp phần mềm ERP (Hoạch định tài nguyên doanh nghiệp) lớn nhất trên thế giới – để đưa vào hoạt động đào tạo, mang đến môi trường học tập và nghiên cứu thực tiễn. Hệ thống ERP này đã được triển khai tại hơn 97.000 doanh nghiệp chủ chốt trên thế giới, tự hào chiếm giữ trên 50% thị phần trong nước Nhật Bản.
Từ trước đến nay, hệ thống này được triển khai với mục đích đào tạo quản lý thông tin điều hành, nhưng việc triển khai với mục đích đào tạo chuyên ngành ERP toàn diện bao gồm cả phát triển hệ thống thì chỉ có tại Nhật Bản, và có thể nói đây là một trong những điểm nổi bật của trường là Trường đào tạo sau đại học chuyên ngành IT đầu tiên ở Nhật Bản.

practical_room.png

* Logo SAP và SAP, các sản phẩm và dịch vụ SAP khác là thương hiệu đã đăng ký hoặc thương hiệu của SAP AG ở Đức và các nước khác.