Back to top

Hệ thống hỗ trợ

 
Học tập thông qua hệ thống E-learning (Hệ thống giáo dục mới)
Kết nối Kyoto với nước ngoài, Sapporo / Tokyo, có thể học tập bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu.

Thực hiện bài giảng Real-Time bằng cách kết nối Sapporo với Tokyo và Kyoto thông qua hệ thống E-learning mới nhất (E-learning dạng đồng bộ). Ngoài ra, có thể học tập bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu qua internet với nội dung học tập đã được lưu trữ trong KING – LMS (E-learning dạng không đồng bộ).
* KING - LMS… Hệ thống hỗ trợ quản lý học tập độc quyền của trường có thể tự do chọn học nội dung muốn học
Hệ thống quản lý học tập – KCG Information Network Galaxy

e-learning_studio.png
Nhân viên công ty dù cho có bận rộn vẫn có thể chọn được lịch học tập phù hợp

Những năm gần đây, với mục đích nâng cao kỹ năng và chuyển đổi nghề nghiệp, số lượng nhân viên công ty vừa làm vừa học tại các trường đào tạo sau đại học ngày càng tăng.
Đối với sinh viên là nhân viên công ty, nhà trường lên kế hoạch phù hợp giữa làm và học, tạo ra chế độ hỗ trợ đào tạo để nâng cao tính chuyên nghiệp trong lĩnh vực Web Business.

e-learning_eng.jpg