Back to top

Lĩnh vực hoạt động

 

Hiện tại, cùng với tốc độ phát triển cao của IT (ITC) (đặc biệt phổ biến công nghệ kinh doanh trên Web), so với “IT hóa” trước kia, việc triển khai IT cấp độ cao hiện đang gặp phải vấn đề khó khăn. Tức là, không chỉ cải tiến nghiệp vụ làm đơn giản IT (ICT), mà còn sử dụng chính sách chiến lược doanh nghiệp tiên tiến. Điều này có nghĩa IT hóa trong toàn bộ hoạt động quản lý, và cần nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ thuật cao đồng thời có ý thức quản lý cao để góp phần hỗ trợ cho hoạt động này.
Nhà trường hiện đang thực hiện chương trình giảng dạy để đào tạo nguồn nhân lực IT cao cấp đáp ứng yêu cầu của ngành nghề. Những người hoàn thành khóa học tại trường được chào đón vào làm việc trong các ngành hệ thống IT như sau.

 

CIO (Chief Information Officer: Quản lý hệ thống thông tin)
Việc IT hóa trong doanh nghiệp đang tăng lên, và việc cần IT hỗ trợ các phần mềm cốt lõi trong quản lý, đòi hỏi cần tìm ra trong doanh nghiệp người CIO chịu trách nhiệm toàn bộ trong điều hành doanh nghiệp bằng cách lập chiến lược IT. CIO là chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, tham gia vào chiến lược quản lý của doanh nghiệp, là người thiết lập chiến lược thông tin nhằm xây dựng môi trường để thực hiện chiến lược này, và vận dụng kiến thức quản lý sâu rộng và giàu kinh nghiệm vốn có của doanh nghiệp một cách có hệ thống.
Quản lý dự án
Vai trò của Quản lý dự án được xem trọng như một là người lãnh đạo dự án thúc đẩy IT hóa. Quản lý dự án là các chuyên gia có trình độ chuyên môn cao đánh giá từ quan điểm sử dụng hiệu quả nguồn lực quản lý trong doanh nghiệp, có khả năng quản lý, nâng cao hiệu suất toàn diện, thực hiện phù hợp như áp dụng công nghệ thông tin tối tân nhất. Vì vậy, cần phải tổng hợp kiến thức sâu rộng trong IT và quản lý. Ngoài ra, vì có nhiều người của các phòng ban khác nhau có liên quan đến dự án đã phê quyệt, do đó yêu cầu phải có kỹ năng lãnh đạo và kỹ năng giao tiếp cao.
SE cao cấp, kỹ sư xây dựng hệ thống Web
SE cao cấp là kỹ sư hỗ trợ quản lý dự án, và thực hiện quản lý dự án. Yêu cầu không chỉ biết về công nghệ mà còn hiểu biết sâu rộng về yếu tố quản lý như về chi phí và hệ thống nghiệp vụ, v.v... Kỹ thuật viên xây dựng hệ thống Web thực hiện phát triển hệ thống trong thực tế bằng cách vận dụng kỹ năng IT tiên tiến nhất theo chỉ thị của quản lý dự án và SE cao cấp.
Quản lý sản xuất nội dung
Trong công việc sản xuất nội dung phương tiện truyền thông như phim ảnh, hoạt hình, phần mềm game, v.v..., người quản lý sản xuất nội dung sẽ quản lý toàn bộ nhóm dự án. Trước tiên, lập bản kế hoạch, hợp tác và đàm phán với công ty được chọn để sản xuất, sau đó xác định chính xác ngân sách cụ thể. Ngoài ra, còn phải lên kế hoạch để sử dụng và thu hồi vốn như thế nào với sản phẩm sản xuất ra, rồi thực hiện kế hoạch đó. Sinh viên được yêu cầu về khả năng phân tích như phân tích thành tích kinh doanh trong quá khứ và tình trạng thị trường hiện tại, v.v..., tập hợp nhóm rồi lãnh đạo việc thực hiện kế hoạch.
Cố vấn tích hợp hệ thống
Trong các doanh nghiệp Nhật Bản do thiếu nguồn nhân lực IT nội bộ nên nhu cầu cần cố vấn bên ngoài công ty để thúc đẩy IT hóa hiện đang tăng cao. Cố vấn tích hợp hệ thống là người có trình độ chuyên môn cao sẽ tiến hành tư vấn liên quan đến kế hoạch hệ thống hóa trong kinh doanh theo chiến lược quản lý giữa khách hàng và doanh nghiệp, có kỹ năng phù hợp để thúc đẩy hiệu quả liên kết giữa các doanh nghiệp nỗ lực giành chiến thắng trong xã hội kinh doanh cạnh tranh quốc tế khốc kiệt hiện tại. Do yêu cầu khả năng hiểu rõ nhu cầu của khách hàng và khả năng xử lý phù hợp nên người cố vấn phải có kỹ năng giỏi về IT, quản lý, giao tiếp.
Chuyên gia tiếp thị Web
Là người có trình độ chuyên môn cao, chuyên thực hiện kinh doanh điện tử, có kỹ thuật Web để xây dựng trang Web kinh doanh điện tử và có năng lực lập chiến lược liên quan đến việc cung cấp dịch vụ trên Internet, có phương pháp tiếp thị để nắm bắt hành động của người tiêu dùng trên Internet. Chuyên gia tiếp thị cần phải có kiến thức và kỹ thuật cao liên quan đến mạng như kiến thức phong phú trong giao dịch thương mại, hệ thống phân phối và bảo mật an ninh, v.v...
Kiến trúc sư hệ thống
Kiến trúc sư hệ thống là người có trình độ chuyên môn cao, chuyên phân tích các vấn đề để lập chiến lược IT của doanh nghiệp, cũng như lập kế hoạch phác thảo giải pháp, đồng thời thiết kế kết cấu (cấu tạo) của hệ thống mới nhất quán với hệ thống phức tạp hiện tại. Đóng vai trò trung gian liên kết lập chiến lược của doanh nghiệp và phát triển hệ thống thực tế. Do đó, kiến trúc sư hệ thống không chỉ có kỹ năng về IT mà còn cả kiến thức sâu rộng về kinh doanh, điều hành và quản lý.
Tư vấn bảo mật thông tin
Mạng thông tin đang trở thành cơ sở hạ tầng không thể thiếu trong việc thực hiện thương mại điện tử hay IoT (Internet of Things), v.v... Mặt khác, các rủi ro bảo mật quanh mạng lưới này vẫn không ngừng tăng. Tư vấn bảo mật thông tin là hoạch định chính sách bảo mật thông tin, đưa ra lời khuyên hướng dẫn nhằm bảo vệ tài sản thông tin cho khách hàng. Bên cạnh đó, cũng cần nắm rõ tình trạng khách hàng, cần có năng lực quản lý và giao tiếp để tiến hành các biện pháp ứng phó phù hợp.