Back to top

Các chính sách của trang web

■ Quản lý và Vận hành

Trang web này do Bộ phận Quan hệ Công chúng của Tập đoàn KCG quản lý và vận hành

■ Liên kết

Về nguyên tắc, liên kết đến trang web này miễn phí, nhưng vui lòng liên hệ trước với Bộ phận Quan hệ Công chúng của Tập đoàn KCG về mong muốn liên kết tới trang web của chúng tôi. Trong trường hợp Tập đoàn KCG đánh giá rằng trang web liên kết tới trang web của chúng tôi vi phạm trật tự công cộng hay các nguyên tắc đạo đức được công nhận, hoặc nếu trang này có chứa nội dung sai sự thật hoặc làm tổn hại đến niềm tin và uy tín của Tập đoàn KCG hoặc có vấn đề nào khác, liên kết sẽ bị từ chối. Hơn nữa, vui lòng hiểu rằng nếu liên kết gây ra bất kỳ rắc rối hay vấn đề nào khác, tổ chức này sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào và có thể thay đổi hoặc xóa nội dung của các trang web, URL, và các phần khác mà không cần báo trước.

■ Bản quyền

Các trang web không thuộc Tập đoàn KCG liên kết từ trang web này được quản lý và vận hành dựa trên trách nhiệm tổ chức của chính các trang web đó, và Tập đoàn KCG không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến những tổn hại xảy ra khi người dùng sử dụng trang web đích đến của các liên kết. Vui lòng sử dụng trang web phù hợp với chính sách sử dụng của trang web đó và tự chịu trách nhiệm về rủi ro.
Trang web này chỉ đơn thuần cung cấp liên kết đến các trang web để thuận tiện cho người dùng của chúng tôi và không đề nghị hoặc khuyến khích sử dụng trang web, các sản phẩm hoặc dịch vụ được liệt kê trên trang web, hoặc nội dung khác. Ngoài ra, không có nghĩa rằng những liên kết này có bất kỳ ràng buộc kinh doanh, quan hệ hợp tác, hoặc mối quan hệ đặc biệt nào khác giữa Tập đoàn KCG và trang web đích đến của liên kết. Vui lòng chú ý rằng tất cả các thông tin trên trang web này được bảo vệ bởi Luật Bản quyền Nhật Bản, Luật Nhãn hiệu, và các luật khác, và trừ những trường hợp được chấp thuận bởi luật pháp và pháp lệnh, không được sử dụng (sao chép hoặc chỉnh sửa) các thông tin này mà không được sự cho phép của Tập đoàn KCG.

■ Bảo mật

Trang web này được bảo vệ bởi bảo mật SSL, và đã được cấp Secure Server ID (ID Máy chủ An toàn) của VeriSign. Bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn cung cấp đều được Tập đoàn KCG quản lý nghiêm ngặt và được sử dụng tuân theo luật pháp và pháp lệnh.

■ Môi trường (Trình duyệt) được khuyến nghị

Chúng tôi nỗ lực hết mình để đảm bảo rằng trang web này có thể xem được trong tất cả các môi trường. Những trình duyệt sau đây được khuyến nghị để đảm bảo sử dụng trang web một cách an toàn và đáng tin cậy hơn:

 • Internet Explorer 11
 • Safari, phiên bản mới nhất
 • Firefox, phiên bản mới nhất
 • Google Chrome, phiên bản mới nhất
 • Độ phân giải: 1024 x 768 hoặc cao hơn

■ Thu thập nhật ký truy cập và Sử dụng cookie

Trang web này thu thập nhật ký truy cập với mục đích thu thập dữ liệu thống kê và bảo vệ an ninh nhằm cải thiện trang web tốt hơn. Hơn nữa, trang web này có thể thỉnh thoảng sử dụng cookie.

■ Plugin (phần mềm hỗ trợ)

Trang web này có chứa nội dung yêu cầu plugin cho video, hoạt hình, PDF và các phương tiện khác. Cần phải cài đặt phần mềm chuyên dụng để xem những loại nội dung này.

■ Thông báo miễn trừ trách nhiệm

 1. Tổ chức này không đảm bảo về tính đầy đủ, tính chính xác, tính hữu ích, hoặc tính hợp pháp của thông tin, phần mềm, và các yếu tố khác có thể được truy cập từ trang web này, và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát hay tổn thất nào có thể xảy ra từ việc sử dụng các yếu tố này.
 2. Trong trường hợp người dùng có liên quan đến các tranh chấp về pháp lý hoặc về xã hội với một bên thứ ba thông qua việc sử dụng trang web này, tổ chức này sẽ không chịu trách nhiệm về tranh chấp.
 3. Tổ chức này không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát hay tổn thất nào xảy ra do tình trạng ngưng hoạt động gây ra bởi bão lớn, động đất, hay các thảm họa tự nhiên khác hoặc chiến tranh, bạo động, nội chiến, hoặc các biến động xã hội khác, sửa đổi luật, pháp lệnh, quy định hoặc các biện pháp hay hành động khác do các cơ quan chính phủ thực hiện, cũng như tình trạng ngưng hoạt động do sự cố của đường dây liên lạc, sự cố của các dụng cụ và thiết bị điện, công việc sửa chữa và bảo trì trên hệ thống hoặc các dụng cụ và thiết bị liên quan.
 4. Trong trường hợp người dùng phải chịu mất mát hoặc tổn thất do một bên thứ ba khi sử dụng trang web này, người dùng và bên thứ ba phải tự chịu trách nhiệm cho vấn đề đó và không được yêu cầu bồi thường từ tổ chức này.

■ Chính sách bảo mật

Gần đây, tầm quan trọng của thông tin cá nhân đang ngày càng tăng cùng với sự tiến bộ của công nghệ thông tin, do đó, tổ chức này sẽ xử lý thông tin cá nhân theo những chính sách cơ bản sau đây:

 1. Chúng tôi sẽ cam kết và xử lý thông tin cá nhân dựa trên quan điểm tôn trọng cá nhân;
 2. Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân thông qua các phương tiện hợp pháp và được chấp nhận.
 3. Chúng tôi sẽ quản lý và sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập một cách phù hợp nhằm đạt được sự giáo dục hiệu quả hơn;
 4. Để không bị tiết lộ hoặc xâm phạm tính bảo mật cá nhân cho người mà trái với mong muốn và ý định của cá nhân đó, chúng tôi sẽ bảo vệ nghiêm ngặt thông tin cá nhân đã thu thập;
 5. Bên cạnh việc nâng cao nhận thức về thông tin cá nhân cho nhân viên và sinh viên của chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ ban hành các quy định chính thức về bảo vệ thông tin cá nhân cũng như xây dựng hệ thống tổ chức và thực hiện đánh giá thường xuyên những điều này;
 6. Chúng tôi sẽ tuân thủ luật pháp và các luật và pháp lệnh khác liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân.

■ Nơi giải đáp thắc mắc:

Tập đoàn KCG
ĐT: +81-75-681-6334
E-mail : admissions@kcg.edu